Våra Styrande har nu skickat ut ännu ett Digitalt Nyhetsbrev – detta för Vecka 52. Nyhetsbrevet har skickats ut till samtliga bröder som har e-post.